O fundacji

Fundacja Wdrażania Innowacji została powołana do życia w 2015 roku przez Jana Dąbrowskiego. Działalność prowadzona jest na terenie całego kraju. Głównym celem działalności Fundacji jest realizacja i wspieranie innowacyjnych projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa oraz polskiej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że efektywny rozwój gospodarczy jest możliwy tylko wtedy, gdy społeczeństwo będzie miało szansę na pozyskanie odpowiedniej wiedzy oraz dostęp do nowych technologii.